ZAPOJ SE:

PROCHÁZEJ A SDÍLEJ NAŠE KRÁTKÉ FILMY

MOVING WORKS NABÍZÍ KRÁTKÉ FILMY O JEŽÍŠI ZDARMA.

 • Jak lidstvo přetrvává v otroctví vzpoury a hříchu, Bůh odhaluje šokující plán přinést radost, svobodu a mír lidem, kteří chodí ve tmě. Moderní video-adaptace Izaiáše 9.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Ve věku 41 let začal Cory mívat hrozivé noční můry o extrémním zneužívání. Jednou si uvědomil, že jeho sny jsou ve skutečnosti potlačené vzpomínky z dětství. Cory začíná cestu k změně života, která navždy změní jeho vztah s Bohem.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Lore and Michael založili rodinu s velkým očekáváním od budoucnosti, ale když život jejich syna začíná pomíjet, začínají čelit tváří v tvář pravé důvěře v Boha.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Během více než tří let čekání Peter a Erin zjistili, že jejich důvody pro adopci jsou mnohem osobnější, než si mysleli. Adoptují, protože byli sami adoptováni.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Touch Bin žila většinu svého života sevřená strachem, bolestivostí a beznadějí, ale když Bůh otevře její oči o Kristově pravdě, opouští cestu smrti a začíná cestu směrem životu.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Svět je sužován utrpením kvůli přítomnosti hříchu, smrti a zlu. Přesto nás Bůh volá, abychom hledali útočiště na jediném místě na světě, kde ho skutečně můžeme nalézt... A to v Jeho přítomnosti. (symbolická adaptace žalmu 46)
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Ježíš přirovnal Boží království k jednomu z nejmenších semen na Zemi. O 2000 let později můžeme stále vidět pravdu Jeho učení napříč celým světem.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Příběh Sáry, která je úplně zdravá, a přesto se začala učit znakovou řeč, aby mohla komunikovat s neslyšícími... Proč? Protože i oni potřebují "uslyšet" to, co jednou uslyšela ona...
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • V každém z nás je prázdnota, která nemůže být naplněna naším životním úsilím. Nicméně za hranicí této prázdnoty existuje hlas, který nás volá. Slyšíte ten hlas? Budete ho následovat?
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Jsi mrtvý ve tvém hříchu, ale Bůh ti nabízí dar nepředstavitelné hodnoty. Jaká je tvoje odpověď? (Na základě Efezským 2: 1-8)
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Chloe Film
  Annie a Walt bojovali s neplodností řadu let, nevěděli ale, že Bůh pro ně celou tu dobu psal jedinečný příběh...
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Alex Pan je čínský imigrant a ateista, který studuje vědecký obor na prestižní univerzitě v postmoderním městě. Jednou ho pozve kamarád do kostela a najednou se začnou dít zajímavé věci…
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Odhoďme všechno, co nás svazuje a běžme dobrý běh...
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Prominentní | Nadřazený či vynikající nad všemi ostatními. (Založeno na Koloským 1:15-23)
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Jonathan Hibrido byl pro každého, kdo ho znal osobně, známý jako Nositel smrti. Tak tomu bylo do 2. listopadu, dne oslavy mrtvých (v Mexiku), kdy se všechno změnilo.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Toto je El Shaddai. Je Ethiopský sirotek vychovaný jejími adoptivními Ethiopskými rodiči k lásce k Ježíši a ke zpívání Jeho Slova. Toto je její způsob chvály.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • V roce 2006 se Jonathan s jeho rodinou přestěhovali do Austinu v Texasu se záměrem založit církev v tomto živém a kreativním městě. Díky Boží milosti a živé moci Jeho Ducha dnes život v tomto městě kvete.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Nate & Ruth Reutter byli jen pár chvil od narození jejich prvního dítěte, když sloužili jako misionáři na pobřeží řeky Amazonky v Brazílii. Poté se všechno změnilo… nejvíce ale jejich víra v Krista a Jeho živé Slovo.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Když Crystal Clapp odevzdala svůj život Ježíši Kristu, všechno se změnilo. Její myšlenky se staly Jeho myšlenkami, její vůle se stala Jeho vůlí. Vše staré bylo pryč a brzy nato byla i ona.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Samuel miluje Ježíše a také děti, a tak si ho Bůh použil v tomto významném příběhu.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Život jednoho muže může změnit historii biliónů lidí na celém světě. Je jak uctívaný, tak i odmítaný. Jak slavný, tak i obávaný. Víte o kom je řeč, aniž by bylo vysloveno Jeho jméno.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • V roce 2001 Gary a Peggy Ifft žili ve městě Bloomington v Illinois. Měli normální zaměstnání, normální domov a normální život. Poté je Bůh povolal z normálního života do Jeho mise.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Jonathan s jeho rodinou se přestěhovali do Austinu v Texasu, aby tam založili církev. Poté Bůh převzal velení. (Krátký film of Velkoměstský Život)
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Dva muži z Amazonie byli proměněni Ježíšem a nyní o tom mají hodně co říct.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Krátké dvouminutové video zachycuje příběh etiopského obchodníka, který se vzdá všech vymožeností, aby následoval Ježíše a sloužil sirotkům. (Krátký film of Pomocník Dětem Bez Otců)
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Toto krátké dvouminutové video zachycuje poslední přípravy a myšlenky mladé ženy těsně před tím, než opustí vše, co dosud znala, a odjede na Filipíny, kde bude sloužit Ježíši Kristu. (Krátký film of Misionář)
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • V Egyptě je období tmy, ale křesťané se modlí a Bůh jim odpovídá.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Toto krátké dvouminutové video přináší portrét mladého misionáře, v jehož životě hrála nezastupitelnou roli výchova jdoucí ruku v ruce s učednictvím. Video ukazuje, jak důležité je učit své děti příkladem.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Toto krátké dvouminutové video ukazuje, jak Bůh pobídl Garyho a Peggy, manžele středního věku ze státu Illinois v USA, aby opustili všechno důvěrně známé a vydali se žít život služby a lásky do Etiopie. (Krátký film of Gary a Peggy)
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Toto dvouminutové video se zaměřuje na nesmírnou Boží milost a moc Jeho Slova v životě manželů, které potkala nepředstavitelná ztráta. (Krátký film of Pozehnaný)
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Toto krátké video ukazuje Boží touhu po jednotě. Evangelická a ortodoxní církve v Egyptě se sjednotila, aby oslavila Krista jako Hlavu své církve.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Toto dvouminutové video ukazuje potřebu přinést evangelium lidem, kteří k němu nemají přístup. Ukazuje také působení Ducha Svatého, díky kterému bylo evangelium zvěstováno nezasaženým lidem v Mali.
  SDÍLET
  STÁHNOUT
 • Tento krátký film vystihuje Koloským 1:15-20.
  SDÍLET
  STÁHNOUT

ZAPOJ SE:

PROCHÁZEJ A SDÍLEJ NAŠE KRÁTKÉ FILMY

Moving Works nabízí krátké filmy o Ježíši zdarma.

 • Jak lidstvo přetrvává v otroctví vzpoury a hříchu, Bůh odhaluje šokující plán přinést radost, svobodu a mír lidem, kteří chodí ve tmě. Moderní video-adaptace Izaiáše 9.
  SDÍLET
 • Ve věku 41 let začal Cory mívat hrozivé noční můry o extrémním zneužívání. Jednou si uvědomil, že jeho sny jsou ve skutečnosti potlačené vzpomínky z dětství. Cory začíná cestu k změně života, která navždy změní jeho vztah s Bohem.
  SDÍLET
 • Lore and Michael založili rodinu s velkým očekáváním od budoucnosti, ale když život jejich syna začíná pomíjet, začínají čelit tváří v tvář pravé důvěře v Boha.
  SDÍLET
 • Během více než tří let čekání Peter a Erin zjistili, že jejich důvody pro adopci jsou mnohem osobnější, než si mysleli. Adoptují, protože byli sami adoptováni.
  SDÍLET
 • Touch Bin žila většinu svého života sevřená strachem, bolestivostí a beznadějí, ale když Bůh otevře její oči o Kristově pravdě, opouští cestu smrti a začíná cestu směrem životu.
  SDÍLET
 • Svět je sužován utrpením kvůli přítomnosti hříchu, smrti a zlu. Přesto nás Bůh volá, abychom hledali útočiště na jediném místě na světě, kde ho skutečně můžeme nalézt... A to v Jeho přítomnosti. (symbolická adaptace žalmu 46)
  SDÍLET
 • Ježíš přirovnal Boží království k jednomu z nejmenších semen na Zemi. O 2000 let později můžeme stále vidět pravdu Jeho učení napříč celým světem.
  SDÍLET
 • Příběh Sáry, která je úplně zdravá, a přesto se začala učit znakovou řeč, aby mohla komunikovat s neslyšícími... Proč? Protože i oni potřebují "uslyšet" to, co jednou uslyšela ona...
  SDÍLET
 • V každém z nás je prázdnota, která nemůže být naplněna naším životním úsilím. Nicméně za hranicí této prázdnoty existuje hlas, který nás volá. Slyšíte ten hlas? Budete ho následovat?
  SDÍLET
 • Jsi mrtvý ve tvém hříchu, ale Bůh ti nabízí dar nepředstavitelné hodnoty. Jaká je tvoje odpověď? (Na základě Efezským 2: 1-8)
  SDÍLET
 • Chloe Film
  Annie a Walt bojovali s neplodností řadu let, nevěděli ale, že Bůh pro ně celou tu dobu psal jedinečný příběh...
  SDÍLET
 • Alex Pan je čínský imigrant a ateista, který studuje vědecký obor na prestižní univerzitě v postmoderním městě. Jednou ho pozve kamarád do kostela a najednou se začnou dít zajímavé věci…
  SDÍLET
 • Odhoďme všechno, co nás svazuje a běžme dobrý běh...
  SDÍLET
 • Prominentní | Nadřazený či vynikající nad všemi ostatními. (Založeno na Koloským 1:15-23)
  SDÍLET
 • Jonathan Hibrido byl pro každého, kdo ho znal osobně, známý jako Nositel smrti. Tak tomu bylo do 2. listopadu, dne oslavy mrtvých (v Mexiku), kdy se všechno změnilo.
  SDÍLET
 • Toto je El Shaddai. Je Ethiopský sirotek vychovaný jejími adoptivními Ethiopskými rodiči k lásce k Ježíši a ke zpívání Jeho Slova. Toto je její způsob chvály.
  SDÍLET
 • V roce 2006 se Jonathan s jeho rodinou přestěhovali do Austinu v Texasu se záměrem založit církev v tomto živém a kreativním městě. Díky Boží milosti a živé moci Jeho Ducha dnes život v tomto městě kvete.
  SDÍLET
 • Nate & Ruth Reutter byli jen pár chvil od narození jejich prvního dítěte, když sloužili jako misionáři na pobřeží řeky Amazonky v Brazílii. Poté se všechno změnilo… nejvíce ale jejich víra v Krista a Jeho živé Slovo.
  SDÍLET
 • Když Crystal Clapp odevzdala svůj život Ježíši Kristu, všechno se změnilo. Její myšlenky se staly Jeho myšlenkami, její vůle se stala Jeho vůlí. Vše staré bylo pryč a brzy nato byla i ona.
  SDÍLET
 • Samuel miluje Ježíše a také děti, a tak si ho Bůh použil v tomto významném příběhu.
  SDÍLET
 • Život jednoho muže může změnit historii biliónů lidí na celém světě. Je jak uctívaný, tak i odmítaný. Jak slavný, tak i obávaný. Víte o kom je řeč, aniž by bylo vysloveno Jeho jméno.
  SDÍLET
 • V roce 2001 Gary a Peggy Ifft žili ve městě Bloomington v Illinois. Měli normální zaměstnání, normální domov a normální život. Poté je Bůh povolal z normálního života do Jeho mise.
  SDÍLET
 • Jonathan s jeho rodinou se přestěhovali do Austinu v Texasu, aby tam založili církev. Poté Bůh převzal velení. (Krátký film of Velkoměstský Život)
  SDÍLET
 • Dva muži z Amazonie byli proměněni Ježíšem a nyní o tom mají hodně co říct.
  SDÍLET
 • Krátké dvouminutové video zachycuje příběh etiopského obchodníka, který se vzdá všech vymožeností, aby následoval Ježíše a sloužil sirotkům. (Krátký film of Pomocník Dětem Bez Otců)
  SDÍLET
 • Toto krátké dvouminutové video zachycuje poslední přípravy a myšlenky mladé ženy těsně před tím, než opustí vše, co dosud znala, a odjede na Filipíny, kde bude sloužit Ježíši Kristu. (Krátký film of Misionář)
  SDÍLET
 • V Egyptě je období tmy, ale křesťané se modlí a Bůh jim odpovídá.
  SDÍLET
 • Toto krátké dvouminutové video přináší portrét mladého misionáře, v jehož životě hrála nezastupitelnou roli výchova jdoucí ruku v ruce s učednictvím. Video ukazuje, jak důležité je učit své děti příkladem.
  SDÍLET
 • Toto krátké dvouminutové video ukazuje, jak Bůh pobídl Garyho a Peggy, manžele středního věku ze státu Illinois v USA, aby opustili všechno důvěrně známé a vydali se žít život služby a lásky do Etiopie. (Krátký film of Gary a Peggy)
  SDÍLET
 • Toto dvouminutové video se zaměřuje na nesmírnou Boží milost a moc Jeho Slova v životě manželů, které potkala nepředstavitelná ztráta. (Krátký film of Pozehnaný)
  SDÍLET
 • Toto krátké video ukazuje Boží touhu po jednotě. Evangelická a ortodoxní církve v Egyptě se sjednotila, aby oslavila Krista jako Hlavu své církve.
  SDÍLET
 • Toto dvouminutové video ukazuje potřebu přinést evangelium lidem, kteří k němu nemají přístup. Ukazuje také působení Ducha Svatého, díky kterému bylo evangelium zvěstováno nezasaženým lidem v Mali.
  SDÍLET
 • Tento krátký film vystihuje Koloským 1:15-20.
  SDÍLET

ZAPOJ SE:

PROCHÁZEJ
A SDÍLEJ
NAŠE
KRÁTKÉ
FILMY

Moving Works nabízí krátké filmy o Ježíši zdarma.

 • Veliké světlo
  Jak lidstvo přetrvává v otroctví vzpoury a hříchu, Bůh odhaluje šokující plán přinést radost, svobodu a mír lidem, kteří chodí ve tmě. Moderní video-adaptace Izaiáše 9.
  SDÍLET
 • Z temnoty
  Ve věku 41 let začal Cory mívat hrozivé noční můry o extrémním zneužívání. Jednou si uvědomil, že jeho sny jsou ve skutečnosti potlačené vzpomínky z dětství. Cory začíná cestu k změně života, která navždy změní jeho vztah s Bohem.
  SDÍLET
 • Vzdát se Grahama
  Lore and Michael založili rodinu s velkým očekáváním od budoucnosti, ale když život jejich syna začíná pomíjet, začínají čelit tváří v tvář pravé důvěře v Boha.
  SDÍLET
 • Adoptovaný
  Během více než tří let čekání Peter a Erin zjistili, že jejich důvody pro adopci jsou mnohem osobnější, než si mysleli. Adoptují, protože byli sami adoptováni.
  SDÍLET
 • Smrt, kde je tvoje zbraň?
  Touch Bin žila většinu svého života sevřená strachem, bolestivostí a beznadějí, ale když Bůh otevře její oči o Kristově pravdě, opouští cestu smrti a začíná cestu směrem životu.
  SDÍLET
 • Stále Být
  Svět je sužován utrpením kvůli přítomnosti hříchu, smrti a zlu. Přesto nás Bůh volá, abychom hledali útočiště na jediném místě na světě, kde ho skutečně můžeme nalézt... A to v Jeho přítomnosti. (symbolická adaptace žalmu 46)
  SDÍLET
 • Hořčičné Seménko
  Ježíš přirovnal Boží království k jednomu z nejmenších semen na Zemi. O 2000 let později můžeme stále vidět pravdu Jeho učení napříč celým světem.
  SDÍLET
 • Následovník
  Příběh Sáry, která je úplně zdravá, a přesto se začala učit znakovou řeč, aby mohla komunikovat s neslyšícími... Proč? Protože i oni potřebují "uslyšet" to, co jednou uslyšela ona...
  SDÍLET
 • Volání
  V každém z nás je prázdnota, která nemůže být naplněna naším životním úsilím. Nicméně za hranicí této prázdnoty existuje hlas, který nás volá. Slyšíte ten hlas? Budete ho následovat?
  SDÍLET
 • Dar Od Boha
  Jsi mrtvý ve tvém hříchu, ale Bůh ti nabízí dar nepředstavitelné hodnoty. Jaká je tvoje odpověď? (Na základě Efezským 2: 1-8)
  SDÍLET
 • Chloe Film
  Chloe
  Annie a Walt bojovali s neplodností řadu let, nevěděli ale, že Bůh pro ně celou tu dobu psal jedinečný příběh...
  SDÍLET
 • Alex Ateistou
  Alex Pan je čínský imigrant a ateista, který studuje vědecký obor na prestižní univerzitě v postmoderním městě. Jednou ho pozve kamarád do kostela a najednou se začnou dít zajímavé věci…
  SDÍLET
 • Poběž Závod
  Odhoďme všechno, co nás svazuje a běžme dobrý běh...
  SDÍLET
 • Význačný
  Prominentní | Nadřazený či vynikající nad všemi ostatními. (Založeno na Koloským 1:15-23)
  SDÍLET
 • 1 v 274
  Jonathan Hibrido byl pro každého, kdo ho znal osobně, známý jako Nositel smrti. Tak tomu bylo do 2. listopadu, dne oslavy mrtvých (v Mexiku), kdy se všechno změnilo.
  SDÍLET
 • El Shaddai Zpíva
  Toto je El Shaddai. Je Ethiopský sirotek vychovaný jejími adoptivními Ethiopskými rodiči k lásce k Ježíši a ke zpívání Jeho Slova. Toto je její způsob chvály.
  SDÍLET
 • Velkoměstský Život
  V roce 2006 se Jonathan s jeho rodinou přestěhovali do Austinu v Texasu se záměrem založit církev v tomto živém a kreativním městě. Díky Boží milosti a živé moci Jeho Ducha dnes život v tomto městě kvete.
  SDÍLET
 • Pozehnaný
  Nate & Ruth Reutter byli jen pár chvil od narození jejich prvního dítěte, když sloužili jako misionáři na pobřeží řeky Amazonky v Brazílii. Poté se všechno změnilo… nejvíce ale jejich víra v Krista a Jeho živé Slovo.
  SDÍLET
 • Misionář
  Když Crystal Clapp odevzdala svůj život Ježíši Kristu, všechno se změnilo. Její myšlenky se staly Jeho myšlenkami, její vůle se stala Jeho vůlí. Vše staré bylo pryč a brzy nato byla i ona.
  SDÍLET
 • Pomocník Dětem Bez Otců
  Samuel miluje Ježíše a také děti, a tak si ho Bůh použil v tomto významném příběhu.
  SDÍLET
 • Něco Víc
  Život jednoho muže může změnit historii biliónů lidí na celém světě. Je jak uctívaný, tak i odmítaný. Jak slavný, tak i obávaný. Víte o kom je řeč, aniž by bylo vysloveno Jeho jméno.
  SDÍLET
 • Gary a Peggy
  V roce 2001 Gary a Peggy Ifft žili ve městě Bloomington v Illinois. Měli normální zaměstnání, normální domov a normální život. Poté je Bůh povolal z normálního života do Jeho mise.
  SDÍLET
 • Proměň město
  Jonathan s jeho rodinou se přestěhovali do Austinu v Texasu, aby tam založili církev. Poté Bůh převzal velení. (Krátký film of Velkoměstský Život)
  SDÍLET
 • Veliká láska
  Dva muži z Amazonie byli proměněni Ježíšem a nyní o tom mají hodně co říct.
  SDÍLET
 • Zázrak
  Krátké dvouminutové video zachycuje příběh etiopského obchodníka, který se vzdá všech vymožeností, aby následoval Ježíše a sloužil sirotkům. (Krátký film of Pomocník Dětem Bez Otců)
  SDÍLET
 • Nejkrásnější jméno
  Toto krátké dvouminutové video zachycuje poslední přípravy a myšlenky mladé ženy těsně před tím, než opustí vše, co dosud znala, a odjede na Filipíny, kde bude sloužit Ježíši Kristu. (Krátký film of Misionář)
  SDÍLET
 • Duch modlitby
  V Egyptě je období tmy, ale křesťané se modlí a Bůh jim odpovídá.
  SDÍLET
 • Nejšťastnější dítě na světě
  Toto krátké dvouminutové video přináší portrét mladého misionáře, v jehož životě hrála nezastupitelnou roli výchova jdoucí ruku v ruce s učednictvím. Video ukazuje, jak důležité je učit své děti příkladem.
  SDÍLET
 • A pak Bůh všechno změnil
  Toto krátké dvouminutové video ukazuje, jak Bůh pobídl Garyho a Peggy, manžele středního věku ze státu Illinois v USA, aby opustili všechno důvěrně známé a vydali se žít život služby a lásky do Etiopie. (Krátký film of Gary a Peggy)
  SDÍLET
 • A Slovo ožilo
  Toto dvouminutové video se zaměřuje na nesmírnou Boží milost a moc Jeho Slova v životě manželů, které potkala nepředstavitelná ztráta. (Krátký film of Pozehnaný)
  SDÍLET
 • Jednota
  Toto krátké video ukazuje Boží touhu po jednotě. Evangelická a ortodoxní církve v Egyptě se sjednotila, aby oslavila Krista jako Hlavu své církve.
  SDÍLET
 • My jsme sůl země
  Toto dvouminutové video ukazuje potřebu přinést evangelium lidem, kteří k němu nemají přístup. Ukazuje také působení Ducha Svatého, díky kterému bylo evangelium zvěstováno nezasaženým lidem v Mali.
  SDÍLET
 • Prvorozený
  Tento krátký film vystihuje Koloským 1:15-20.
  SDÍLET

VYVOLEJ ZMĚNU:

NAHRÁVEJ A SDÍLEJ NAŠE FILMY ZDARMA,
OPRAVDU

Zasáhni druhé sdílením a nahráváním našich filmů a svědectví to vše úplně zdarma.

STÁHNOUT

Stáhni si naše filmy pro sledování a sdílení offline.

NAHRÁT

Nahraj naše filmy na svůj web nebo sociální média.

SDÍLET

Sdílej naše filmy na sociálních médiích, kdykoliv, kdekoliv.

PROMÍTAT

Promítej naše filmy kdekoliv na světě.

VYVOLEJ ZMĚNU:

NAHRÁVEJ A SDÍLEJ NAŠE FILMY ZDARMA, OPRAVDU

Zasáhni druhé sdílením a nahráváním našich filmů a svědectví to vše úplně zdarma.

STÁHNOUT

Stáhni si naše filmy pro sledování a sdílení offline.

SDÍLET

Sdílej naše filmy na sociálních médiích, kdykoliv, kdekoliv.

NAHRÁT

Nahraj naše filmy na svůj web nebo sociální média.

PROMÍTAT

Promítej naše filmy kdekoliv na světě.

VYVOLEJ ZMĚNU:

NAHRÁVEJ A SDÍLEJ NAŠE FILMY ZDARMA, OPRAVDU

Zasáhni druhé sdílením a nahráváním našich filmů a svědectví to vše úplně zdarma.

STÁHNOUT

Stáhni si naše filmy pro sledování a sdílení offline.

NAHRÁT

Nahraj naše filmy na svůj web nebo sociální média.

SDÍLET

Sdílej naše filmy na sociálních médiích, kdykoliv, kdekoliv.

PROMÍTAT

Promítej naše filmy kdekoliv na světě.

JE TO NA NÁS:

STÁHNOUT FILM

Vyplň formulář a stáhni si zdarma film hned teď.

SMLUVNÍ PODMÍNKY: Máte svolení • Sdílet filmy na sociálních médiích. • Vkládat je na web. • Stahovat a nahrávat filmy online. (Youtube, Facebook, atd.) • Stahovat a promítat naše filmy veřejně.

Bez psaného souhlasu Moving Works NEMÁTE svolení • Promítat naše filmy v televizi. • Nabízet naše filmy ke stažení na vašem webu či blogu. • Upravovat naše filmy.

PŘIDEJ SE K NÁM:

POMOZ NÁM SDÍLET EVANGELIUM

Potřebujeme tvojí pomoc pro šíření filmů, aby zasáhly co největší počet lidí. Pokud znáš církve, misionáře nebo služby, které by mohly využít naše filmy, dej nám o nich vědět! (Nutná znalost angličtiny)

PŘIDEJ SE K NÁM:

POMOZ NÁM SDÍLET EVANGELIUM

Potřebujeme tvojí pomoc pro šíření filmů, aby zasáhly co největší počet lidí. Pokud znáš církve, misionáře nebo služby, které by mohly využít naše filmy, dej nám o nich vědět! (Nutná znalost angličtiny)

MAKE IT HAPPEN:

HELP US REACH THE NATIONS

Complete the form and let’s begin a conversation.

MAKE IT HAPPEN:

HELP US REACH THE NATIONS

Complete the form and let’s begin a conversation.

Stay Updated

Be the first to receive our latest film releases and updates on what God is doing around the world!

Yes! You are now in the loop!

Share This