U
a
a
a

ZASÁHNOUT NÁRODY:

Krátké filmy
pro Českou
republiku

Toto jsou skutečné příběhy o tom, jak Ježíš pracuje v životech Čechů. Tyto příběhy mohou sloužit jako nástroje pro evangelizaci a učednictví. Sledujte a stáhněte si zdarma filmy.

ZASÁHNOUT NÁRODY:

Krátké filmy pro Českou republiku

Toto jsou skutečné příběhy o tom, jak Ježíš pracuje v životech Čechů. Tyto příběhy mohou sloužit jako nástroje pro evangelizaci a učednictví. Sledujte a stáhněte si zdarma filmy.

Před několika lety se Ondra seznámil s americkým fotbalem. A ještě předtím se setkal s mužem jménem Ježíš. Tato dvě setkání změnila to, kdo Ondra dneska je, čemu věří a co dělá.

Coby respektovaný vysokoškolský pedagog Josef miluje vědu a nebere vážně myšlenky, které nelze dokázat empirickými důkazy. Jednoho dne ale objeví knihu, která konfrontuje nejen jeho přesvědčení, ale také jeho srdce.

Honzovo životní motto je “Užívat si”. Když vážná nehoda na kole hrozí, že změní celý jeho život, Honza je konfrontovaný s realitou toho, že život má mnohem hlubší smysl, než sloužit sám sobě.

Ruda, toužící po bohémském životě, utíká od manželských a rodičovských povinností k alkoholu. Netrvá dlouho a celý jeho život se rozpadá. Přemýšlí, jestli si život vzít a nebo ho odevzdat tomu, komu vzdoroval celý život.

Radek a Jirka jsou zlí chlapi. Žijí životy plné násilí, materialismu a zaměření na sebe. Oba muži ale zjišťují, že jim hrozí ještě něco horšího, než výkon trestu – nevyhnutelná realita smrti.

Když Petra ztratí v mládí maminku, vydává se hledat naději a uzdravení. Po deseti letech hledání objevuje, že odpověď byla blíž, než si myslela.

Způsobte změnu:

Využijte naše filmy zdarma ve službě nebo je sdílejte online

Zasáhněte druhé sdílením českých filmů, zaměřených na Krista. Filmy lze sdílet skrze sociální média nebo je lze stáhnout a nahrát online úplně zdarma! Filmy můžete také stáhnout ke sdílení ve skupinách, v církvi nebo osobně.

STÁHNOUT

Stáhněte si naše filmy pro sledování a sdílení offline.

NAHRÁT

Nahrajte naše filmy na svůj web nebo sociální média.

SDÍLET

Sdílejte naše filmy na sociálních médiích, kdykoliv, kdekoliv.

PROMÍTAT

Promítejte naše filmy kdekoliv na světě.

ZPŮSOBTE ZMĚNU

Využijte naše filmy zdarma ve službě nebo je sdílejte online

Zasáhněte druhé sdílením českých filmů, zaměřených na Krista. Filmy lze sdílet skrze sociální média nebo je lze stáhnout a nahrát online úplně zdarma! Filmy můžete také stáhnout ke sdílení ve skupinách, v církvi nebo osobně.

STÁHNOUT

Stáhněte si naše filmy pro sledování a sdílení offline.

SDÍLET

Sdílejte naše filmy na sociálních médiích, kdykoliv, kdekoliv.

NAHRÁT

Nahrajte naše filmy na svůj web nebo sociální média.

PROMÍTAT

Promítejte naše filmy kdekoliv na světě.

ZPŮSOBTE ZMĚNU:

Využijte naše filmy zdarma ve službě nebo je sdílejte online

Zasáhněte druhé sdílením českých filmů, zaměřených na Krista. Filmy lze sdílet skrze sociální média nebo je lze stáhnout a nahrát online úplně zdarma! Filmy můžete také stáhnout ke sdílení ve skupinách, v církvi nebo osobně.

STÁHNOUT

Stáhněte si naše filmy pro sledování a sdílení offline.

NAHRÁT

Nahrajte naše filmy na svůj web nebo sociální média.

SDÍLET

Sdílejte naše filmy na sociálních médiích, kdykoliv, kdekoliv.

PROMÍTAT

Promítejte naše filmy kdekoliv na světě.

ÚČET JE NA NÁS:

Stáhnout film

Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma film hned teď.

SMLUVNÍ PODMÍNKY: Máte svolení • Sdílet filmy na sociálních médiích. • Vkládat je na web. • Stahovat a nahrávat filmy online (Youtube, Facebook, atd.) • Stahovat a promítat naše filmy veřejně.

Bez psaného souhlasu Moving Works NEMÁTE svolení • Promítat naše filmy v televizi. • Nabízet naše filmy ke stažení na vašem webu či blogu. • Upravovat naše filmy.

REACH THE NATIONS:

Short films for The Czech Republic

These real-life stories about Christ at work in the lives of Czech men and women can be used as tools for evangelism and discipleship. Watch and download films for free right now.

REACH THE NATIONS:

Short films for The Czech Republic

These real-life stories about Christ at work in the lives of Czech men and women can be used as tools for evangelism and discipleship. Watch and download films for free right now.

A few years ago, Ondrej was introduced to American football. A few years before that, he met a man named Jesus. These two encounters changed who Ondrej is, what he believes, and what he does for a living today.

As a respected professor, Josef loves science and often mocked ideas that couldn’t be proven with empirical evidence. One day, a book comes the professor’s way that not only confronts his hardened beliefs but changes his hardened heart.

Honza’s motto in life is simply, “Have fun!” When a devastating bike accident threatens to change everything he’s ever known, he is confronted by the reality that he’s been given a much greater purpose in life than serving himself.

Yearning for the Bohemian life, Ruda turns to alcohol to escape the responsibilities of being a husband and father. Before long, his entire world falls apart, leaving him to choose between killing himself or surrendering to the person he’s rejected his entire life.

Radek and Jirka are bad men. Living lives plagued by violence, neglect, and self-centeredness, the two men soon find themselves threatened by something much more terrifying than any prison sentence–the inescapable reality of death itself.

When Petra loses her mother at a young age, she sets off on a journey to find hope and healing for her loss. This decade-long search eventually leads her to discover that the answer she’s been looking for has been pursuing her all along.

MAKE AN IMPACT:

Use our free films online and in ministry

Engage others by sharing these Christ-centered Czech films on social media or by downloading and uploading them online entirely for free. You may also download our films to share in small groups, church screenings, and personal discipleship.

DOWNLOAD

Download our films to watch and share offline.

UPLOAD

Upload our films to your social media accounts or website.

SHARE

Share our films on social media anytime, anywhere.

SCREEN

Screen our films from anywhere in the world.

MAKE AN IMPACT:

Use our free films online and in ministry

Engage others by sharing these Christ-centered Czech films on social media or by downloading and uploading them online entirely for free. You may also download our films to share in small groups, church screenings, and personal discipleship.

DOWNLOAD

Download our films to watch and share offline.

SHARE

Share our films on social media anytime, anywhere.

UPLOAD

Upload our films to your social media accounts or website.

SCREEN

Screen our films from anywhere in the world.

MAKE AN IMPACT:

Use our free films online and in ministry

Engage others by sharing these Christ-centered Czech films on social media or by downloading and uploading them online entirely for free. You may also download our films to share in small groups, church screenings, and personal discipleship.

DOWNLOAD

Download our films to watch and share offline.

UPLOAD

Upload our films to your social media accounts or website.

SHARE

Share our films on social media anytime, anywhere.

SCREEN

Screen our films from anywhere in the world.

IT’S ON US:

Download a film

Complete the form to instantly download and share a film entirely for free.

TERMS OF AGREEMENT: You are allowed to • Share our films on social media. • Embed our films on your website. • Download and upload our films online (Youtube, Facebook, etc.). • Download and publicly screen our films.

Without the written consent of Moving Works you are NOT allowed to • Air our films on broadcast television. • Allow users to download our films from your website or blog. • Re-edit our films.